ZONA – novi osigurateljni proizvod za odgovorne vozače

Datum objave: 5.3.2013., 14:54
Iako je većina vozača svjesna da čini prekršaje, očito smatra kako se mogu s time nositi jer to što čine ne predstavlja opasnost po njih i okolinu. Naime, većina njih sebe procjenjuje kao dobre vozače. Pokazuje to najnovije istraživanje HAK-a po kojem je vidljivo da postoji velik prostor za smanjivanje rizika i povećanje sigurnosti u vožnji preuzmu li vozači odgovornost. Rezultati HAK-ova istraživanja o navikama hrvatskih vozača u kojem je sudjelovalo 1211 ispitanika predstavljeni su na konferenciji za novinare 5. ožujka u prostorima HAK-a u Zagrebu. Tom prilikom su Euroherc i Jadransko predstavili novi osigurateljni proizvod kreiram u suradnji s HAK-om. Riječ je o jedinstvenom osigurateljnom proizvodu pod nazivom ZONA koji u sebi sadrži dvije komponente za sigurniju i bezbrižnu vožnju - osiguranje od nezgode vozača i putnika u vozilu te pomoć na cesti u slučaju kvara ili prometne nezgode.
„Sudionici istraživanja usvojili su ispravne, načelne stavove prema rizicima u vožnji i svjesni su povezanosti odgovorna ponašanja i kulture vožnje s rizicima u prometu, odnosno prometnim prekršajima i u konačnici prometnim nezgodama.

Slična je situacija i sa stavovima prema osiguranju, jer 80 posto sudionika smatra kako je dobro imati dodatna osigurateljna pokrića u slučaju nezgode, samo 5 posto njih smatra da nije dobro, a preostalih 15 posto odgovorilo je da ne zna. Upitani ugovaraju li dodatnu policu osiguranja od nezgode, 47 posto sudionika odgovorilo je da ugovara, a 39 posto da ne ugovara, dok 14 posto nije znalo odgovor", kazao je mr. sc. Nenad Zuber iz HAK-a.

Na temelju višegodišnjeg iskustva i praćenja potreba za osiguranjem, zahtjeva osiguranika i korisnika HAK-ovih usluga, kao i praćenja suvremenih trendova u osiguranju, razvijen je jedinstveni osigurateljni proizvod ZONA, o čemu su više govorili Anđelka Braica, direktorica Sektora prodaje Euroherc osiguranja, i Nino Pavić, direktor Sektora prodaje Jadranskog osiguranja.


 „HAK je vodeća hrvatska udruga koja se bavi asistencijom na cesti i koja ove godine obilježava 50 godina Pomoći na cesti, a iza Euroherca i Jadranskog stoji uspješnih 20 godina poslovanja, tijekom kojih su se profilirali kao tržišni lideri i specijalisti za osiguranje motornih vozila. Ovo je prva i jedinstvena suradnja ovakvog tipa između HAK-a i Euroherca, odnosno Jadranskog osiguranja. Smatramo da je riječ o kvalitetnoj i pouzdanoj kombinaciji, a sinergija vodećih brandova našim osiguranicima donijet će više sigurnosti“, istaknula je Braica.

Pavić je kazao da ZONA, uz optimalan odnos cijene i kvalitete police, donosi široka pokrića i različite pogodnosti, poput osiguranja vozača i putnika u slučaju nezgode, pomoć na cesti do 1500 kuna, prijevoz vozila do 2500 kuna, zamjensko vozilo do 2 dana, 300 kuna na dan za korištenje rent-a-cara, čuvanje vozila do 7 dana te 10 posto popusta na usluge pomoći na cesti iznad novčanih limita.

Od 1. ožujka ZONA se može ugovoriti na svim prodajnim mjestima Euroherca i Jadranskog osiguranja, a ugovara se uz policu obveznog ili kasko osiguranja. Osiguranje Pomoći na putu odnosi se na područje Republike Hrvatske, 24 sata dnevno tijekom cijele godine. U slučaju potrebe, jednim pozivom na besplatni info telefon HAK-a 1987 stručna i pouzdana pomoć na cesti stiže u najkraćem roku i osiguraniku omogućava daljnji nastavak vožnje.


Nataša Gajski Kovačić