Tržište osiguranja za veljaču: rast od 4 posto

Datum objave: 13.3.2018., 13:53
Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za veljaču 2018. godine, društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 1.719.367.500 kn, što predstavlja rast od 4,07 posto u odnosu na veljaču 2017. godine.
Kretanje premije; veljača 2017/2018 (u kn)

Izvor: HUO


Struktura ukupne premije po vrstama osiguranja; veljača 2018.


Izvor: HUO

Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 73,38% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 1.261.605.034 kn i viša je 6,63 posto u odnosu na veljaču prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 315.996.783 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 7,79 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 18,38 posto te 25,05 posto u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 295.492.358,38 kn i viša je 7,63 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U siječnju 2018. sklopljene su 293.904 police, odnosno 20.063 polica (7,33 posto) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prosječna premija u obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1005,40 kn te je 0,29 posto viša u odnosu na isto razdoblje 2016. kada je iznosila 1002,54 kn.

Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 457.762.467 kn, te bilježi pad od 2,39 posto. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 26,62 posto (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 28,39 posto). U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 382.264.850 kn, odnosno premijom višom 12,84 posto u odnosu na veljaču 2017., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 83,73 posto, te u ukupnoj premiji s 22,29 posto. Slijede životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 48.961.360 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,85 posto uz pad u odnosu na veljaču prethodne godine od 52,02 posto; dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 21.810.430 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,27 posto i rastom od 0,10 posto; rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 3.024.331 kn i padom od 36,91 posto u odnosu na veljaču prethodne godine, te osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 701.496 kn i padom od 1,07 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Struktura premije životnih osiguranja; veljača 2018.

Izvor: HUO

Izvješće možete preuzeti ovdje.