Statistički osigurateljni bilten 2018: prošla godina rekordna za slovenske osiguratelje

Datum objave: 4.7.2018., 14:04
Prema Statističkom osigurateljnom biltenu Slovenskog udruženja osiguratelja (Slovensko zavarovalno združenje) za 2018. godinu, prošla 2017. godina bila je rekordna za slovenske osiguratelje.
Udio premija osiguranja u BDP-u od pet posto svrstava osiguranje među najvažnije slovenske industrije. U 2017. godini osiguravajuća društva zabilježila su nepovoljno iskustvo šteta zbog izvanrednih masovnih gubitaka kao posljedica prirodnih katastrofa, što je uz visok gospodarski rast učinkovito nadoknađeno rastom ukupne premije osiguranja članova Slovenskog udruženja osiguratelja (5,5 posto) te je na kraju godine ukupna generirana premija iznosila preko 2 milijarde eura (2179.3 milijuna eura).

Među premijama neživotnih osiguranja najviši su rast ostvarile premije osiguranja kopnenih motornih vozila i auto kasko osiguranje (9,8 posto), a slijedi zdravstveno osiguranje (4,9 posto). Povećanje potonjeg uglavnom je zbog rasta premije za dopunsko zdravstveno osiguranje zbog povećanja cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2017. godini. Među osobnim osiguranjima, čija premija iznosi 1263.8 milijuna eura, dopunsko zdravstveno osiguranje čini 22,8 posto.

Unatoč visokom doživljenju nositelja životnih osiguranja, rast premije od 7,8 posto najviši je u posljednjih deset godina. Važan razlog za povećanje bile su veće premije kolektivnog dodatnog mirovinskog osiguranja za državne službenike u sklopu objavljivanja vladinih mjera štednje i odgovarajućeg sporazuma između slovenske vlade i sindikata o ukidanju pojedinih razlika plaća u javnom sektoru.