RBI objavio konsolidiranu dobit u visini 399 milijuna eura u prvome tromjesečju 2018.

Datum objave: 15.5.2018., 14:08
Od 1. siječnja 2018. na snazi je novi financijski standard za financijske instrumente (MSFI 9). Osim usvajanja MSFI-ja 9, RBI je promijenio i prikaz svoje bilance koji je sada usklađen sa standardima financijskog izvješćivanja (FINREP), koje je donijelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA). Nakon usvajanja standarda bilo je nužno prilagoditi i usporedno razdoblje te datum izvješća.
Raiffeisen Bank International AG (RBI) u prvome tromjesečju 2018. ostvario je konsolidiranu dobit u visini 399 milijuna eura.

„Godina nam je dobro započela. Uspjeli smo povećati rezultat poslovanja u odnosu na prethodnu godinu te izvršiti otpuštanja rezervacija za potencijalne gubitke“, izjavio je predsjednik Uprave RBI-ja Johann Strobl.

U prva tri mjeseca 2018. godine, neto prihod od kamata povećao se za 4 posto, odnosno 32 milijuna eura na godišnjoj razini, na 829 milijuna eura. Povećanje je potaknuto poboljšanjem neto kamatne marže za 5 baznih bodova na 2,49 posto te povećanjem imovine grupe koja nosi kamatu za 1 posto zahvaljujući rastu kratkoročnih kredita. Opći troškovi poslovanja blago su se smanjili za 5 milijuna eura na godišnjoj razini te iznose 740 milijuna eura. Omjer troškova i prihoda snižen je za 2,1 postotni bod na 57,3 posto.

Neto otpuštanje od 83 milijuna eura
U izvještajnom razdoblju došlo je do neto otpuštanja gubitaka od umanjenja vrijednosti financijske imovine u iznosu 83 milijuna eura u odnosu na neto izdvajanje u visini 82 milijuna eura u istom razdoblju prošle godine. Na to pozitivno kretanje utjecalo je dobro makroekonomsko okruženje u pogledu priljeva i uspješne naplate u ukupnom iznosu 135 milijuna eura. Na kraju ožujka 2018 udio neprihodonosnih kredita (NPL) iznosio je 5,4 posto, što je za 0,3 postotna boda niže nego na početku godine.

Izgledi
„Imamo razloga za pouzdanje u pogledu ove financijske godine, za koju smo postavili ambiciozne planove. Poticat ćemo svoje digitalne projekte te tako dodatno poboljšati učinkovitost RBI-ja“, kaže Strobl.

RBI će poticati rast kredita uz prosječno godišnje postotno povećanje po srednjim jednoznamenkastim stopama. Očekuje se da će gubici od umanjenja vrijednosti financijske imovine (troškovi rizika) u 2018. biti oko razine iz 2017.  RBI predviđa da će se udio neprihodonosnih kredita u srednjoročnom razdoblju dodatno smanjiti. Banka ima za cilj u srednjoročnom razdoblju postići omjer troškova i prihoda ispod 55 posto. Nastojati ostvariti konsolidirani povrat na kapital od približno 11 posto u srednjoročnom razdoblju. RBI nastojati postići koeficijent adekvatnosti CET 1 (puni paket) na razini oko 13 posto nakon dividende u srednjoročnom razdoblju. Na temelju toga cilja namjera mu je raspodijeliti između 20 i 50 posto (omjer isplate dividende) svoje konsolidirane dobiti.

*Ciljne vrijednosti iz izgleda uključuju učinak MSFI-ja 9 i FINREP-a, dok u njih nije uključena prodaja temeljnoga bankovnog poslovanja u Poljskoj.


Tablica 1: Pregled ključnih pokazatelja

Novi financijski standard za financijske instrumente (MSFI 9) stupio je na snagu 1. siječnja 2018. Osim usvajanja MSFI-ja 9, RBI je promijenio i prikaz svoje bilance koji je sada usklađen sa standardima financijskog izvješćivanja (FINREP), koje je donijelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA). Nakon usvajanja standarda bilo je nužno prilagoditi i usporedna razdoblja te datum izvješća.