Potpisan sporazum o suradnji u edukaciji

Datum objave: 8.6.2018., 9:19
Direktor Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) Hrvoje Pauković i generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH Ermin Čengić potpisali su Sporazum o suradnji u edukaciji iz područja osiguranja
Ovim sporazumom, kako je istakao Čengić, otvoren je put za suradnju u segmentu edukacije između dva strukovna udruženja, kao i za razmjenu iskustava u implementaciji europske legislative u domaće zakonodavstvo, a naročito kroz prezentaciju iskustava prilagođavanja tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u procesu liberalizacije. „Korist od ovog sporazuma imat će sva domaća osiguravajuća društva i svi naši osiguranici“, naglasio je generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u F BiH.