Nerevidirani rezultati Sava Re grupe za 2017. godinu

Datum objave: 9.3.2018., 14:53
Poslovanje Sava Re grupe u 2017. obilježio je rast premija na svim tržištima na kojima djeluje. Ostvarena je planirana dobit, ali je bila značajno pogođena većim štetama. Njihov utjecaj uglavnom je nadoknađen poboljšanjem ekonomičnosti poslovanja i realizacijom sinergijskih učinaka nakon spajanja osigurateljnih društava na tržištima Slovenije i Hrvatske.
Godine 2017. Sava Re grupa ostvarila je 517,2 milijuna eura bruto premije, što je 5,5 posto više nego 2016. te 4,7 posto više nego što je planirano. U Sloveniji je ostvaren rast bruto premije neživotnih osiguranja u iznosu od 5,7 posto, odnosno 3,7 posto kod životnog osiguranja. Sava Re grupa ostvarila je visok rast od gotovo 10 posto na inozemnim tržištima, i u životnim i u neživotnim osiguranjima. Bruto premija segmenta reosiguranja porasla je za 3,8 posto.

Sava Re grupa zatvorila je 2017. s neto dobiti u iznosu od 31,1 milijun eura, čime je postigla 10,1 postotni prinos na vlasnički kapital. Pad od 5,5 posto neto dobiti u odnosu na prethodnu godinu uzrokovan je gubitcima zbog prirodnih katastrofa, i u osiguranju i u reosiguranju, jer su bruto potraživanja u odnosu na isto razdoblje 2016. povećana za 14,9 posto, dok su neto troškovi za nastale štete porasli za 10,3 posto. Dobit Zavarovalnice Sava bila je pod utjecajem gubitaka zbog ekstremnih vremenskih prilika (štete ukupno iznosile 11,9 milijuna eura),  dok je segment reosiguranja poslovao nešto slabije nego u 2016. godini zbog nekoliko velikih potraživanja iz inozemstva. Među tim potraživanjima izdvajaju se oštećenja od uragana na Karibima i u SAD-u u iznosu od 4 milijuna eura te veće štete prouzročene u Rusiji, s iznosom od 3,8 milijuna eura.

Unatoč većim štetama, Sava Re grupa ostvarila je planiranu neto dobit prognoziranom roku, što je u velikoj mjeri pod utjecajem dobrog upravljanja troškovima te ostvarivanjem sinergijskih efekata s uspješnim spajanjem društava za osiguranje u prvoj punoj godini poslovanja nakon spajanja. U 2017. godini, neto trošak smanjen je za 1,3 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu, s 34,0 posto na 32,7 posto. Neto kombinirani omjer u 2017., bez tečajnih razlika, iznosio je 95,5 posto te je zbog porasta šteta bio za 0,9 postotnih bodova viši nego u 2016. godine.

Povrat investicijskog portfelja je u 2017. bio veći nego što je planirano, iako je situacija na financijskim tržištima bila vrlo nepovoljna. U upravljanju investicijama Sava Re grupa slijedi željeni cilj visoke sigurnosti i likvidnosti, koja omogućuje pružanje odgovarajućih sredstava za pokriće obveza koje proizlaze iz ugovora o osiguranju.

Temeljni kapital grupe je u 2017. povećan za 6,4 posto, a na dan 31. 12. 2017. godine iznosio je 316,1 milijuna eura. Osigurateljno-tehničke pričuve grupe su na dan 31. 12. 2017. iznosile 1.127 milijuna eura, što je povećanje od 1,6 posto u 2017. godini. Zbog visoke financijske stabilnosti Sava Re grupe, u 2017. je plaćen značajan dio podređenog duga u iznosu od 24 milijuna eura, koji se generirao u 2006. i 2007. godini za potrebe širenja Grupe na stranim tržištima.

Bonitetne ocjene su i prošle godine potvrdile financijsku snagu i adekvatnost kapitala Sava Re grupe. Agencija za kreditni rejting Standard & Poor's, na redovitom godišnjem pregledu u srpnju 2017. godine, potvrdila je Savi Re postojeću bonitetnu ocjenu kreditne i financijske snage „A-”, čime su se poboljšali srednjoročni izgledi iz stabilnih u pozitivne.

U 2017. godini su tvrtke iz Sava Re grupe, u skladu s odobrenom srednjoročnom strategijom, stavile veći naglasak na razvoj novih proizvoda i novih kanala prodaje. U svim područjima bili su usmjereni na digitalizaciju poslovanja, tako da je kupac u središtu procesa. U srednjoročnom razdoblju rasta i razvoja grupe su također i zdravstveno osiguranje Zavarovalnice Sava, koje je u prodaji od prosinca 2017. Zbog širenja djelatnosti mirovinskog osiguranja, Sava Re je u prosincu 2017. godine potpisala ugovor o kupnji 100-postotnog udjela u NLB Novi mirovinski fond iz Skopja, koji je stupio na makedonsko tržište mirovinskog osiguranja. Širenje i rast akvizicijama ostaje strateški smjer Save Re.

Službeno priopćenje pročitajte ovdje.
Podatke o nerevidiranim rezultatima poslovanja Sava Re grupe i Save Re d.d. u 2017. godini preuzmite ovdje.