Monografija o prilagodbi za rizik osigurateljnih ugovora prema MSFI 17

Datum objave: 4.7.2018., 11:06
Međunarodno aktuarsko udruženje (IAA) objavilo je Edukativnu monografiju o prilagodbi za rizik osigurateljnih ugovora prema MSFI 17. U svibnju 2017. objavljen je Međunarodni standard financijskog izvještavanja 17 (MSFI 17) – Osigurateljni ugovori s datumom primjene 1. siječnja 2021.
Model mjerenja prema MSFI 17 je napravljen tako da uključuje ekplicitno rezerviranje za nefinancijske neizvjesnosti novčanih tijekova u obliku prilagodbe za rizik za nefinancijske rizike. Cilj monografije je rješavanje potreba za edukacijom osigurateljnih stručnjaka koji su uključeni u pripremanje i reviziju financijskih izvještaja prema MSFI 17.

Iako je dostupno mnogo aktuarske literature za različite primjene margina rizika, većina od tih materijala nije direktno primjenjiva za specifične potrebe MSFI 17. Zbog toga je cilj ove monografije biti izvorom tehničkog edukativnog materijala u svrhu pripreme za MSFI 17.

Dok MSFI 17 ne specificira kako postići odgovarajuću prilagodbu za rizik, ova monografija daje opise i ilustrativne primjere tehnika koje se mogu primijeniti u izračunu prilagodbe za rizik za različite vrste osigurateljnih ugovora.