Monografija o financiranju mirovinskog plana s definiranim naknadama i ulozi aktuara

Datum objave: 4.7.2018., 10:49
Odbor za mirovine i naknade zaposlenih Međunarodnog aktuarskog udruženja (IAA) objavio je monografiju "Financiranje mirovinskog plana s definiranim naknadama i uloga aktuara".
U monografiji je obrađeno financiranje mirovinskih planova s definiranim naknadama, a posebno predfinanciranje odnosno kapitalizacija mirovinskog plana s definiranim naknadama u odnosu na tzv. "pay-as-you-go" sustav. U monografiji se razmatraju i neka od ključnih pitanja u vezi s načinima financiranja mirovinskih planova te uloga i pomoć aktuara u davanju odgovora na ta pitanja. Dodatno se u monografiji razmatraju ključni pokretači različitih pristupa financiranju mirovinskih planova.

Iako su glavna tema monografije aktuarska pitanja koja nastaju kod financiranja mirovinskih planova s definiranim naknadama, namjera je autora da monografija bude zanimljiva i svima uključenima u kreiranje politike dizajniranja sustava financiranja i regulative mirovinskih planova s definiranim naknadama.