Međunarodni aktuarski kongres (International Congress of Actuaries – ICA 2018)

Datum objave: 3.7.2018., 10:51
U organizaciji Njemačkog aktuarskog udruženja u Berlinu se od 4. do 8. lipnja 2018. održao 31. međunarodni aktuarski kongres.
Kongresu su prisustvovala 2 783 delegata iz cijelog svijeta, znanstveni program je uključivao 364 predavanja s više od 500 predavača i moderatora.

Na Kongresu je sudjelovalo i 5 članica Hrvatskog aktuarskog udruženja i to Monika Brzović, Jasna Komljenović Lončar, Jasna Tenšak, Ivana Trobentar i Ksenija Sanjković.

U sklopu panela o "Budućnosti nadzora" na kojem su sudjelovali i Gabriel Bernardino (EIOPA), Felix Hufeld (BaFin) te Victoria Saporta (International Association of Insurance Supervisors), emitirana je video snimka u kojoj je predsjednica HAD-a Ksenija Sanjković predstavila rezultate ankete Europskog aktuarskog udruženja o izvještajima ključnih funkcija.

Kongres se po prvi puta mogao pratiti i u virtualnom svijetu, odnosno sva predavanja su snimana i emitirana putem web-a.