Kako osiguratelji mogu profitirati od turista

Datum objave: 9.8.2017., 10:27
Masa turista koja se slijeva u Hrvatsku otvara velike prilike i za osiguratelje. Više ljudi, više putovanja, više apartmana i soba koje treba osigurati, kao i puni vezovi brodica i jahti sigurno će se vidjeti na računima dobiti i gubitaka naših osiguranja.

Piše: Nikola Sučec


Ove će godine, sasvim sigurno, hrvatski prihod od turizma probiti rekordnu granicu od osam milijardi eura. Izvrsnim pokazateljima hvale se hotelijeri, privatni rentijeri, prijevoznici pa čak i cestari. Masa turista koja se slijeva u Hrvatsku otvara velike prilike i za osiguratelje. Više ljudi, više putovanja, više apartmana i soba koje treba osigurati, kao i puni vezovi brodica i jahti sigurno će se vidjeti na računima dobiti i gubitaka naših osiguranja. U prvom ovogodišnjem broju Svijeta osiguranja priredili smo temu o velikim prilikama za prikupljanje nove premije. Identificirali smo devet velikih investicija, od kojih je čak šest bilo u sektoru turizma. Investicije koje su uglavnom financirali stranci do danas su i proradile, što je još samo popravilo ukupan rezultat. Dobre brojke bile su vidljive već krajem lipnja, kada su prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) 23 hrvatska društva za osiguranje zaračunala ukupnu bruto premiju u iznosu od 4,9 milijardi kuna, što predstavlja rast od 2,4 posto u odnosu na lipanj prošle godine. U skupini neživotnih osiguranja zaračunata bruto premija u lipnju ove u odnosu na lipanj prošle godine porasla je za 3,4 posto, na 3,4 milijarde kuna. U segmentu životnih osiguranja zaračunata bruto premija je porasla za 0,38 posto, na 1,5 milijardi kuna, pokazuju podaci HUO-a. No, premija se i dalje dominantno skuplja u segmentu neživotnog osiguranja, obveznog auto i kasko osiguranja, pa smo istražili što bi domaći osiguratelji sve mogli osigurati u turizmu i gdje su im najveće prilike za rast. U turizmu, naša su osiguranja prilično konzervativna s fokusom na osiguranje imovine, turističkih apartmana, hotela, hostela, kampova i seoskih imanja te s nešto više usmjerenja prema osiguranju od opće i profesionalne odgovornosti.

Sve je više imovine koju trebamo osigurati
"Iako je Hrvatska uobičajeno popularna destinacija, a turizam jedna od ključnih gospodarskih grana koja k tome bilježi rast, sve je više imovine koju je potrebno osigurati. Potencijal je široko izražen u svim segmentima osiguranja: od osiguranja imovine, odgovornosti, nezgode, putnog osiguranja, do osiguranja plovila. U Generaliju pomno pratimo tržišne mogućnosti i budući da su turistički kapaciteti ponajviše fokusirani na špicu sezone, pružamo individualna osigurateljna rješenja kako bismo zadovoljili zahtjeve i potrebe svakog našeg pojedinog osiguranika, pružajući im tako podršku u poslovanju. Tako primjerice u osiguranju plovila omogućavamo atraktivna osigurateljna pokrića te pružamo korisničku podršku i na više stranih jezika, u skladu sa standardima grupe", kažu nam u Generali osiguranju.
Prema Strategiji Ministarstva turizma, do 2020. godine cilj je povećati prihode od turizma na čak 15-ak milijardi eura. Strategija navodi nužnost povećanja aktivnosti i ulaganja, posebno u sektoru nautičkog i zdravstvenog turizma. Rast turizma pratit će i povećanje smještajnih kapaciteta, kako u hotelima tako i u apartmanima (prema nekim procjenama broj apartmana je u 2016. godini na Jadranu porastao za više od 25 posto). Usporedno s rastom smještajnih kapaciteta očekuje se i rast portfelja imovinskih osiguranja.

U turizmu su osiguranja fokusirana na osiguranje imovine, turističkih apartmana, hotela, hostela, kampova i seoskih imanja te s nešto više usmjerenja prema osiguranju od opće i profesionalne odgovornosti

Također, budući da je Hrvatska prepoznata kao nautička zemlja, s jednom od najrazvedenijih obala u Europi, idealna je za nautičare. Zbog toga se može očekivati rast potražnje za svim vrstama plovila (za turističke namjene, odnosno za privatne potrebe), a usporedno s rastom broja gostiju očekuje se i rast tržišta osiguranja brodica i jahti.

Neugodna iskustva s elementarnim nepogodama
"Dakle, potencijala ima u gotovo svim vrstama osiguranja, a i sami djelatnici u turizmu su polako sve svjesniji prednosti koje im osiguratelji mogu pružiti te prestaju na osiguranje gledati samo kao na nepotreban trošak. Tu prvenstveno mislimo na njihova neugodna iskustva s elementarnim nepogodama (u ljetna vremena česta su orkanska nevremena i tuče veličine oraha) koja sva mogu biti predmet osiguranja", poručuju iz Uniqe. Najbolji pokazatelj važnosti takvih polica su požari koji su sredinom srpnja poharali središnju Dalmaciju.
Udio turizma u hrvatskom bruto domaćem proizvodu, često podsjećaju ekonomisti, jest oko dvadeset posto. To nažalost znači da smo postali ovisni o toj gospodarskoj grani – zemlje koje su ovisne o turizmu redom su siromašnije zemlje, što za naša osiguranja znači da moraju imati adekvatnu paletu proizvoda. Upitali smo UNIQA osiguranje koji su to segmenti kojima bi se trebalo posvetiti više pažnje i imamo li potencijala za uvođenje novih vrsta osigurateljnih proizvoda u turizmu. Odmah su nas posjetili da se Hrvatska nalazi na seizmički vrlo aktivnom području pa se osiguranje od potresa, pogotovo velikih hotelskih objekata na moru, ne smije se zanemariti i svakako bi svi vlasnici hotela trebali razmisliti o mogućnosti osiguranja imovine od ovog rizika ako ga već nisu ugovorili.
"Osim materijalne štete na vlastitoj imovini (hoteli, apartmani, marine), šteta može nastati i zbog građanskopravnih odštetnih zahtjeva koje treće osobe ili gosti hotela postave prema hotelu ili nekom drugom ugostiteljsko-turističkom objektu zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće), a koji proizlazi iz djelatnosti, vlasništva ili pravnog odnosa i koji za posljedicu ima tjelesne povrede, oboljenje ili smrt osobe ili gosta (povreda osoba) ili uništenje, oštećenje ili nestanak stvari. UNIQA osiguranje može ponuditi i osiguranje od takvih odštetnih zahtjeva putem svog produkta osiguranja od opće odgovornosti, ali i osiguranje od profesionalne odgovornosti te osiguranje od odgovornosti iz upotrebe proizvoda", kažu u UNIQA osiguranju.
Ne treba zaboraviti ni osiguranje apartmana i gostiju koje se često u krugovima fizičkih iznajmljivača percipira kao nepotreban trošak, no u slučaju da se osigurani slučaj dogodi, osiguranje čini veliku razliku.
"Porastom svijesti o važnosti osiguranja, i među privatnim iznajmljivačima očekujemo porast interesa za tim segmentom osiguranja. Nezgode u takvom smještaju nisu rijetke – od provala u apartmane do štete koju može napraviti gost iznajmljivaču ili nezgoda u zgradi (puknuće cijevi, požar i slično) – ljudi sve više uviđaju važnost zaštite svoje i imovine gosta", dodaju iz Uniqe.
Također, u narednom razdoblju treba pokušati povećati svijest za ugovaranje polica osiguranja života malim i srednjim poduzetnicima (pogotovo onima koji se bave primarno turističkom djelatnošću) kako bi uvidjeli prednosti ove vrste osiguranja te kako bi svojoj obitelji pružili financijsku sigurnost u slučaju nenadane životne situacije. Prema njihovim iskustvima, za siguran posao turističkih poduzeća najbolje je uzeti takozvanu "all risk" policu koja pokriva uništenje, oštećenje ili nestanak osiguranih stvari (nekretnina, strojeva, opreme, zaliha i drugo) zbog nenadanih i iznenadnih događaja kao što su npr. požar, poplava, oluja, ali i od svih drugih opasnosti. Navedena polica pokriva i štetu zbog zastoja u radu (prekida poslovanja), koji je posljedica uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranih stvari (materijalna šteta).
Porastom svijesti o važnosti osiguranja i među privatnim iznajmljivačima očekuje se porast interesa za tim segmentom osiguranja. Nezgode u takvom smještaju nisu rijetke

Potreban individualan pristup prodaji
Smatraju da u Hrvatskoj nisu nužni novi proizvodi, već se prodaja postojećih treba bazirati na individualnom pristupu u izračunu premije, tako da se svakom gospodarskom subjektu u turizmu (bilo da se radi o privatnim iznajmljivačima, malim i srednjim poduzetnicima, ili velikim hotelskim kompleksima) ponudi sveobuhvatna osigurateljna zaštita s ciljem dugogodišnje poslovne suradnje kojom bi ostvarili značajne financijske, ali i druge prednosti (brzina u rješavanju problema, jednostavnost i poseban tretman).
U Wieneru također misle da uvijek ima prostora za prikupljanje svježe premije. Posebnu pozornost skreću na nautički turizam, koji je posljednjih nekoliko godina u stalnom porastu. Širenje postojećih flota u čarteru nabavkom novih plovila ili gradnjom novih brodova za prijevoz putnika kako bi se pružili atraktivniji smještaji, logičan je razvoj događaja koji dovodi do nove premije. Osim toga, dodaju, kod nas je vrlo mali postotak turističkih apartmana osiguran. Veliki potencijal leži i u osiguranju javne odgovornosti prema trećim osobama koje pokriva građanskopravnu izvanugovornu odgovornost osiguranika za štetu zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.
"Trendovi se već vide, jer je sezona u punom jeku. U pripremnoj fazi vidjeli smo kroz upite da čarter kompanije ulažu u svoje flote kupujući nove brodice i jahte, a lokalna brodogradilišta grade nove brodove za prijevoz turista. Grade se nove marine i luke ili se šire njihovi kapaciteti za prihvat sve većeg broja plovila. Svi ti segmenti zajedno dovode do povećanja premije i indikatori su dobrog početka turističke sezone", zaključuju u Wieneru.

Mali iznajmljivači u fokusu
U GRAWE-u napominju kako osiguranja, osim osiguranja brodica i plovila, nisu direktno povezana s turizmom, stoga je teško dati točne brojke koliko turistička sezona utječe na njihovu prodaju, no i oni tvrde da prostora za novu premiju uvijek ima.

Širenje postojećih flota u čarteru nabavkom novih plovila ili gradnjom novih brodova za prijevoz putnika kako bi se pružili atraktivniji smještaji, logičan je razvoj događaja koji dovodi do nove premije

"Veseli nas što iz godine u godinu raste interes malih iznajmljivača (vlasnika objekata sa smještajnim kapacitetom do 20 ležajeva), koji ugovaranjem police osiguranja u slučaju štete uslijed požara, elementarnih nepogoda, izljeva vode te odgovornosti iz posjeda objekta i zemljišta znatno smanjuju svoje financijske gubitke. Moguće štete nastale na smještajnim objektima te stvarima u njima i osobnim stvarima gostiju, ali i odgovornost prema gostima za slučaj da im se tijekom boravka dogodi nesretni slučaj, dio su svakodnevice. Nepredviđene situacije mogu kao posljedicu imati ne samo nezadovoljstvo gostiju već i značajne troškove ili u najgorem slučaju prekid poslovanja. Drago nam je što su sve svjesniji da s osigurateljem mogu podijeliti rizik", kažu u GRAWE-u. U najvećem domaćem osiguratelju, Croatia osiguranju, bilježi se rast imovinskih osiguranja povezanih s turizmom, kako broj privatnih iznajmljivača iz godine u godinu raste. U posebnoj ponudi prilagođenoj za iznajmljivače, CO nudi specijaliziranu policu osiguranja Turist Plus, koja pokriva sve ključne potrebe iznajmljivača, uključujući oštećenje stvari u apartmanu od strane gosta. Tom policom osigurane su stvari vlasnika apartmana koje služe za uređenje poput namještaja, kućanskih aparata, ukrasnih predmeta i druge opreme, te stvari gostiju koje služe za osobnu upotrebu i potrošnju, dokumenti, kao i stvari posebne vrijednosti poput novca i nakita te odgovornost prema trećim osobama u svojstvu najmodavca.

Članak je objavljen u tiskanom izdanju časopisa Svijet osiguranja, broj 7/8, 2017.