Hanfin doprinos u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca

Datum objave: 12.3.2018., 13:26
Hanfa će se četvrtu godinu zaredom uključiti u obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca, koji se održava od 12. do 18. ožujka 2018. godine.
U narednom tjednu Hanfa će provoditi razne aktivnosti koje su prvenstveno usmjerene prema financijskom opismenjavanju mladih te će sudjelovati na okruglim stolovima i panelima na temama povezanim s financijskim opismenjavanjem mladih, čime će dodatno obogatiti edukativne aktivnosti koje provodi tijekom cijele godine.

Uloga Hanfe na financijskom tržištu kroz objašnjavanje njenog djelokruga i nadležnosti prezentirat će se studentima i učenicima hrvatskih fakulteta i škola koji će u tjednu novca posjetiti Hanfu. Neka predavanja Hanfa organizira u suradnji sa Zagrebačkom burzom te će učenici i studenti pritom posjetiti i Zagrebačku burzu.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku dana 14. ožujka 2018. u 14 sati održat će se studentska debata, gdje će studenti tog i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, uz pomoć mentora iz Hanfe, debatirati na temu „Mirenje (medijacija) u osiguranju“. Afirmacijska i negacijska grupa iznosit će stavove u vezi sa sljedećih pet pitanja:
  • je li Republika Hrvatska sredina u kojoj ima mjesta mirenju
  • bi li postupci mirenja u osiguranju trebali biti manje važni od sudskih postupaka ili bi sudski postupci trebali biti alternativni postupku mirenja
  • je li sporove s osiguravajućim društvima prikladnije rješavati putem mirenja ili je bolje tražiti rješenje putem postupka pred sudom
  • je li bolje čekati kraj sudskog postupka pa eventualno presudom dobiti veću naknadu štete ili mirenjem brzo riješiti spor i dobiti manju naknadu štete
  • je li dobro ili loše angažirati odvjetnika za potrebe mirenja u osiguranju.
Hrvatska gospodarska komora organizira projekt „Financijska pismenost“ u sklopu kojeg će Hanfa učenike srednjih škola iz Slavonskog Broda, Osijeka, Siska, Zadra, Karlovca i Rijeke na interaktivnim predavanjima upoznati s pojmom Hanfe i njenim glavnim aktivnostima i zadaćama kao nadzornog tijela, rezultatima istraživanja Mjerenje financijske pismenosti te važnostima financijske pismenosti mladih. Na predavanjima će sudjelovati i predstavnici banaka, društava za osiguranje i investicijskih fondova, koji će učenicima objašnjavati pojmove iz svoje domene. Predavanja će se održati i za studente na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Osim navedenih aktivnosti koje će Hanfa provoditi tijekom Svjetskog i Europskog tjedna novca, Hanfa će tijekom cijele godine nastaviti provoditi edukativne aktivnosti prvenstveno usmjerene mladima, čime će nastaviti provedbu financijskog opismenjavanja mladih.