Hanfa odobrila Adris grupi objavljivanje ponude za preuzimanje HUP-Zagreb

Datum objave: 10.5.2018., 10:04
Na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) doneseno je, između ostalih, rješenje kojim se društvu ADRIS GRUPA dioničko društvo za upravljanje i ulaganje, Rovinj („Ponuditelj“), odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva HUP-ZAGREB dioničko društvo hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Zagreb („Ciljno društvo“).
Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastupila je za ADRIS GRUPU dana 3. veljače 2018., nakon čega je bilo potrebno ishoditi odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, te podnijeti zahtjev HANFA-i za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje.

U roku od 7 dana od dana primitka ovog rješenja, Ponuditelj je obvezan javno objaviti (u Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze) ponudu za preuzimanje. Nakon toga počinje teći razdoblje od 28 kalendarskih dana (od dana zadnje objave – u NN ili na ZSE) tijekom kojeg dioničari Ciljnog društva mogu prihvatiti ponudu za preuzimanje. Cijena koju se Ponuditelj u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 3.969,16 kuna.

Više detalja možete pronaći u predmetnom rješenju na internetskoj stranici Hanfe.