Isplata dividende državi 510,34 miliona dinara

Datum objave: 9.7.2018., 15:20

Dunav osiguranje je 6. jula 2018. godine isplatilo dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2017. godinu, a Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar dobila je 510,34 miliona dinara.

Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,13 milijardi dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.
Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su na dan 16. aprila 2018. godine bili upisani  kao zakoniti imaoci akcija „Dunav osiguranja“, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 30,5 miliona dinara.