EIOPA objavila novu Matricu rizika za treći kvartal 2017. godine

Datum objave: 29.1.2018., 12:10
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 25.1.2018. novu Matricu rizika koja se temelji na podacima iz trećeg kvartala 2017. godine.
Matrica rizika pokazuje da je izloženost rizicima u sektoru osiguranja Europske unije ostala stabilna. Unatoč pozitivnim makroekonomskim i tržišnim trendovima, rizici povezani uz niske kamatne stope te potencijalne greške u vrednovanju kreditnog rizika i dalje predstavljaju velik problem europskog tržišta osiguranja.

Poboljšanja u omjerima solventnosti uglavnom su posljedica porasta razine prihvatljivih vlastitih sredstava. Neki pokazatelji profitabilnosti i preuzimanja rizika narušeni su kao posljedica nedavnih prirodnih katastrofa. Percepcija tržišta osiguranja ostala je stabilna s blago poboljšanim očekivanjima vezanim uz kreditne rejtinge.

Matrica rizika nalazi se na stranicama EIOPA-e.