EIOPA objavila nove setove pitanja i odgovora na niz regulativa

Datum objave: 30.10.2018., 9:00
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 26. listopada 2018. nove setove pitanja i odgovora na niz regulativa i smjernica s ciljem olakšavanja njihovog razumijevanja.
Novi setovi pitanja i odgovora objavljeni su za slijedeće dokumente:
Provedbena uredba komisije (EU) 2015/2011 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s popisima regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi;
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2450 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima;
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja.