Dijalog o sistemskom riziku i makrobonitetnoj politici

Datum objave: 8.2.2018., 8:17
Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je 6. veljače 2018. objavilo prvi u nizu radova kojima nastoji pridonijeti dijalogu o sistemskom riziku i makrobonitetnoj politici. Do sada, dijalog je uglavnom bio usmjeren na sektor banaka s obzirom na njihovu značajnu ulogu u posljednjoj financijskoj krizi. Ovim nizom radova EIOPA nastoji osigurati da se u slučaju proširenja dijaloga na tržište osiguranja u potpunosti uzme u obzir posebnost prirode tržišta osiguranja.
U prvom radu ističu se lekcije o utjecaju financijske krize i sektora banaka na tržište osiguranja, kao i trenutno stanje dijaloga na razini tržišta osiguranja. Ovaj rad identificira i analizira izvorišta sistemskog rizika na tržištu osiguranja na način da ističe tri potencijalna izvora: rizici temeljeni na društvima, rizici temeljeni na aktivnostima te rizici temeljeni na ponašanju.

U radu se također navode prijedlog makrobonitetnog okvira za tržište osiguranja te posebni operativni ciljevi nastali na temelju prethodno identificiranih izvora sistemskog rizika.

Prvi rad naslovljen "Sistemski rizik i makrobonitetna politika na tržištu osiguranja" dostupan je na engleskom jeziku na stranicama EIOPA-e.