AZTN Triglavu odobrio kupnju Raiffeisen MOD-a

Datum objave: 6.7.2018., 13:06
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) objavila je u četvrtak da je odobrila koncentraciju kojom će Triglav INT steći kontrolu nad Raiffeisen mirovinskim osiguravajućim društvom (RMOD).
Koncentracija će prvenstveno imati učinak na mjerodavnom tržištu mirovinskih osiguranja. Naime, Raiffeisen MOD je u ovom trenutku jedino mirovinsko osiguravajuće društvo koje isplaćuje mirovine u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja te je njegovo poslovanje regulirano posebnim Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i pod nadzorom je HANFE.

Prema navodima iz prijave koncentracije, značajne promjene u strukturi tržišta mirovinskih osiguranja očekuju se nakon 2019. godine, kada će prva generacija članova obveznih mirovinskih fondova imati pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, a rođeni su 1962. godine i kasnije i ne mogu se vratiti u I. mirovinski stup. Stoga se u narednim godinama očekuje povećani priljev novih korisnika mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja jer će sve više članova obveznih mirovinskih fondova imati pravo na mirovinu iz kombiniranog sustava.

Prema navodima u prijavi, od 2020. godine očekuje se ulazak novih tržišnih takmaca na tržište. Kao potencijalni konkurenti navode se poduzetnici koji su već aktivni unutar hrvatskog mirovinskog sustava. Time će se za korisnike mirovina povećati mogućnost izbora mirovinskog osiguravajućeg društva.

Agencija je ocijenila kako predmetna koncentracija neće imati negativan učinak na tržišno natjecanje, budući da se njenom provedbom ne stvara novi niti jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije na tržištu.